RASDHOO ATOLL, MALEDIVES

Juni 2006 | Insel: Veligandu | Kamera: Einweg Unterwasserkamera (analog)